Disciplíny

DISCIPLíNY VE FOOTBAGU

Netušíte, v čem hraní footbagu spočívá? Nejde jen o bezduché kopání do míčku…

Rozdělení footbagu

Základními (soutěžními) disciplínami footbagu jsou footbag freestyle a footbag net. Každý hráč (pokud to typ soutěže umožňuje) se podle pokročilosti a vlastního uvážení zařadí do kategorie intermediate (středně pokročilých) nebo open (profesionálních) hráčů. Neexistuje zde žádné striktní rozdělení (například podle věku, výšky nebo váhy).Proto se všichni musí individuálně rozhodnout, do jaké kategorie nastoupí.

Footbag Freestyle

Footbag freestyle je artistickou formou tohoto moderního sportu a při soutěžích se dělí na jednotlivce a dvojice, na ženy a muže a také na středně pokročilé – intermediate a profesionály – Pro. Freestyle může vypadat jako směsice složitých triků, které lidské oko těžko postřehne nebo může být plynulý jako ve zpomaleném filmu. Tato různorodost dělá freestyle soutěže velice obtížné pro hodnocení ze strany rozhodčích. Proto jsou hráči posuzováni ve čtyřech faktorech: choreografie, obtížnost, různorodost, provedení.

Hráči komponují své vystoupení do hudby a jsou posuzování podle toho, jak dobře jejich styl hry zapadá do jimi zvolené hudby. Hráči jsou také bodováni za originalitu a kreativitu. Každý trik má určité obtížnostní hodnocení. Průměrná obtížnost každého pohybu a celková obtížnost sestavy jsou sečteny, aby určily hráčovo hodnocení za obtížnost.

Pro různorodost musí hráči předvést triky obsahující pět základních kategorií:

 • obratnost nohou (obtočení footbagu nohou)
 • zastavení (chytnutí)
 • otočky – skoky a slepé triky
 • neobvyklá plocha (např. hlava nebo lýtko)
 • pohyby, kdy jedna noha kříží druhou ( X-body)

Provedení se posuzuje podle plynulosti, jistoty a především schopnosti hráče udržet footbag co nejdéle ve vzduchu bez zbytečných chyb.

Footbag Freestyle disciplíny

Jednotlivci (singles):

 • Singles routine (rutina – dvouminutové představení) – nejhodnotnější disciplína, ve které hráč v průběhu dvou minut (za hudebního doprovodu) prezentuje své celkové schopnosti při práci s footbagem; rozhodčí hodnotí jak technické dovednosti, tak artistickou složku (umělecký dojem, show)
 • Shred (třicetisekundová smršť triků) – hráč má 30 sekund na předvedení co nejvíce triků s nejvyšší možnou obtížností; hodnotí se čistě technická stránka hry
 • Sick 3 (řetězec tří triků po sobě) – trojkombinace triků, na kterou má hráč více pokusů (obvykle mezi pěti až osmi); hodnotí se technická obtížnost
 • Big 1 (jeden trik samostatně) – hráč má více pokusů (většinou pět až osm) na to, aby předvedl co nejobtížnější a nejpůsobivější trik

Dvojice (doubles):

 • Doubles routine (rutina dvojic) – stojí na podobném principu jako rutina jednotlivců, ale trvá 3 minuty

Ostatní disciplíny:

 • Golf – golf s footbagovými míčky; hráč stojí na místě (tam, kam dopadl míček při posledním odkopu) a kopne míček požadovaným směrem tak, aby na co nejméně kopů dosáhl k jamce; zajímavá soutěž vhodná i pro naprosté amatéry
 • 4square (foursquare) – zábavná hra „čtyř čtverců“ vhodná i pro amatéry (se základními schopnostmi udržení míčku ve vzduchu); mohou se účastnit jednotlivci i dvojice

Footbag Net (síť)

Footbag síť je kurtová hra určena pro jednotlivce nebo dvojice, kde hráči kopou footbag přes 1,5 m vysokou síť. Na soutěžích je rozdělení do jednotlivců a dvojic, na ženy a muže a také na středně pokročilé – intermediate a profesionály – pro.

Pravidla pro dvojice jsou hodně podobná volejbalovým: na každé straně jsou hráčům povoleny tři doteky. U jednotlivců už to jsou jen dva doteky.

Footbag (míček který je většinou 32-panelový sešitý z vinylu nebo kůže) se smí dotknout hráčova těla jen v části pod koleny. Footbag síť kombinuje kurtovou strategii tenisu se strategií volejbalu: nahrávka – smeč. Hráči smečují footbag přes síť s použitím podrážky boty, placírky nebo vnější části boty (šajtle). Ještě více obtížné jsou bloky, které hráči používají jako obranu před smečujícím protivníkem. Hráči blokují smečaře nad sítí, čímž vznikají náramné bitvy doslova noha na nohu.

Hrací kurt o velikosti 6,25 m x 13,75 m je rozdělen do čtyř stejných kvadrantů pro servis. Jako ve volejbale bod získává ten, který podává. Hra se může hrát do 11 nebo 15 bodů a musí se zvítězit o dva body.

 

Footbag Net disciplíny

Jednotlivci (singles):

 • Singles net (síť jednotlivci) – jeden hráč na každé straně hřiště (o rozměrech cca 13,5 x 6 m); hráči kopou míček přes síť (výška 150 cm) takovým způsobem, aby jej umístili do hrací plochy protihráče a zároveň nedopadl na jejich vlastní polovině na zem

Dvojice (doubles):

 • Doubles net (síť dvojic) – základní systém je stejný jako u jednotlivců, přičemž na každé straně (polovině) hrají dva spoluhráči